top of page

 

FAQ:

Hvor stor kan gruppen være?
Jeg tilbyder supervision både individuelt og i grupper op til 8-10 personer

Hvor foregår supervisionen?
Supervision i grupper foregår på jeres arbejdsplads eller i min praksis, der er beliggende Jeppe Schous Gade 11 i Holstebro.

Hvor lang tid er en session?
En supervisions session  i gruppe varer 2,5 – 3 timer. Formiddag eller eftermiddag.

Individuel supervision varer 1 time

Hvem bestemmer, hvad vi skal tale om?
Dagens emner aftales i fællesskab. Enten ved at prioritere emnerne i starten af hver session, eller ved at en koordinator forhører sig blandt deltagerne i ugen op til supervisionen, og på det grundlag prioriterer 2 – 3 emner. 

Hvad kan der tales om?

Supervision kan både være sagsfaglig supervision og personfaglig supervision

Hvordan undgår man at udstille sig overfor kollegerne?

Når jeg starter nye supervisionsgrupper op, bruger jeg god tid på netop at skabe tryghed og tillid ind i gruppen. Det fokus har jeg gennem hele supervisionsforløbet og arbejder med at øge den gensidige tillid og åbenhed i gruppen, så det bliver muligt at for såvel supervisanden og gruppen af bevæge og udvikle sig både personligt og fagligt. Supervision er ikke terapi. Det handler om de arbejdsopgaver og de udfordringer, der opleves.

Det er vel ikke vigtigt at komme, hvis det ikke er mig, der skal modtage supervision?
Jeg har fokus på, at alle deltagere i supervisionen har aktive roller. I supervisionen inddrages den øvrige gruppe således, at gruppen stiller  tanker, ideer og erfaringer til rådighed for supervisanden. At være tilhører til en supervision er både lærerigt og udviklende. Det  giver ofte inspiration  og forståelse til selv at gå nye veje eller refleksion over egne arbejdsrelaterede udfordringer. 

Knytnæve i solidaritet

Når jeg starter nye supervisionsgrupper op, bruger jeg god tid på netop at skabe tryghed og tillid ind i gruppen. Det fokus har jeg gennem hele supervisionsforløbet og arbejder med at øge den gensidige tillid og åbenhed i gruppen.

Plants
bottom of page