top of page
Individuel terapi  

Livet er som en lang vandring, hvor nogle perioder er lyse og lykkelige. Andre perioder er  triste og tunge. Måske kan hverdagen også føles kedelig og ensformig. Jeg vil gerne vandre med på et stykke af din livsvej, hvor det føles tungt, ensomt, svært eller uoverskueligt at gå vejen alene.

Min tilgang i terapien er, at du er eksperten i dit eget liv. Vi skal sammen gå på oplevelse og udforske, hvad der kan bøvle og skaber problemer i dit liv. Terapi kan ikke løse problemet, men kan i stedet problem-opløse.

 

Terapi

 
... er samtale, hvor du for en stund lukker mig ind i dit liv
... er for ALLE, og kan være med til at bane vejen til et mere righoldigt liv
... åbner op for flere fortællinger i dit liv. Der findes ikke kun én fortælling om dig
... åbner op for muligheder til at håndtere livet på en ny og anderledes måde
... er med til at skabe en platform i livet - et ståsted, hvorfra du kan få mod til at leve livet fuldt ud med en tro på, at netop du er værdifuld!
... kan være med til at ændre dit syn på dig selv og omverdenen
... giver bevidsthed om de ressourcer, styrker og færdigheder, som du besidder
Trist på sofaen

"Terapi er for mig at blive lukket ind i et andet menneskes liv - vandre med for en tid - for til sidst at sige:"farvel og go´ rejse videre..."

Cacti
bottom of page