top of page
240502-FOM-1715.jpg

Supervision betyder overblik

Supervision foregår med fokus på tryghed og tillid, så det bliver muligt for gruppen/supervisanden at bevæge sig og gå nye skridt hen imod det der tidligere ikke var muligt at få øje på. 

Om supervision

Supervision gør den enkelte bedre til sit arbejde. Gruppen/teamet bliver bedre til at arbejde sammen, prioritere ressourcer og trække i samme retning.

Supervision er fokus på at udvikle og skærpe personfaglige kompetencer, så du og dine medarbejder/kollegaer  - i arbejdet med mennesker -  kan bruge, udvikle sig selv og sin viden  - og samtidig passe på sig selv.

Supervision bidrager ligesom undervisning til at holde den professionelles viden ved lige, så balancen mellem den medmenneskelige relation og den faglige kompetence kan opretholdes og udvikles.

 

Som supervisor arbejder jeg udfra den systemiske og narrative tankegang. Mit afsæt for enhver supervision er, at alle gør deres bedste, og alle gør det, der er meningsfuldt for dem. I supervisionen hjælper/samarbejder jeg med supervisanden om at få øje på det – både hos dem selv og  hos de mennesker, som de arbejder med. 

 

Jeg ønsker gennem supervisionen at hjælpe mennesker til at få øje på, hvad de håber på/drømmer om. Få øje på hvordan de kan bevæge sig endnu mere i retning af egne værdier. 

I supervisionen arbejder jeg med forskellige typer dialog, refleksion og feedback, som kan inspirere til løsninger på aktuelle spørgsmål, og give ny generel indsigt for alle deltagere. Supervision hjælper læring på vej ved at fremme faglig dialog individuelt eller i gruppen.

 

Jeg tilbyder såvel almindelig supervision samt praksisnær supervision. I praksisnær supervision er jeg med rundt i dagens aktiviteter, hvor medarbejderen modtager sparring og feedback på konkrete opgaver og situationer. I praksisnær supervision gives, der anerkendelse og feedback på det sete og oplevede. Medarbejderen bliver opmærksom på egne ukendte styrker og samtidig motiveres til at afprøve nye veje at gå i arbejdet med mennesker. 

Stone Tower

Supervision hjælper med at skabe og udvikle begreber, ideer og ikke mindst organisationer, så der kan laves ”mental workout”.

I Center for Udviklingshandicap Nord i Ikast-Brande Kommune har vi lavet en aftale med Karina Buskov Søndergaard om at levere supervision til alle vores medarbejdere 


Den beslutning er både medarbejderne og vi, i ledelsen, meget tilfredse med 
I supervisionsrummet formår Karina at skabe tryghed og tillid - og medarbejderne beskriver supervisionerne som værende værdifulde og væsentlige ift. deres videre arbejde med både kerneopgaven, og ikke mindst dem selv .

Vi giver Karina Buskov Søndergaard vores varmeste anbefalinger

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Center for Udviklingshandicap Nord i Ikast-Brande Kommune

bottom of page