top of page
Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

  

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan jeg indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger min hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som jeg tilbyder på hjemmesiden. 

  1. Indsamling af personoplysninger 

  2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag 

  3. Opbevaring af dine personoplysninger

  4. Cookies

  5. Samtykke 

  6. Sikkerhed 

  7. Dine rettigheder 

  8. Links til andre hjemmesider 

  9. Ændringer af privatlivspolitikken 

  10. Kontakt 

1. Indsamling af personoplysninger 

Jeg informerer dig altid, før jeg indsamler dine personoplysninger. Jeg kan på nogle dele af min side indsamle fx følgende personoplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, telefonnummer hvis du oplyser dette. 

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har jeg brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig. 

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer jeg dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne. 

 

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag 

Jeg indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Jeg kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis jeg er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen. 

Kontakt ift. samtaleforløbet – nye/ændring af tider samt resume af vores samtale (billede)

 

3. Opbevaring af dine personoplysninger

Jeg opbevarer dine personoplysninger så længe du ønsker det. Når du ikke længere er i et samtaleforløb hos mig, opbevarer jeg alene dine kontaktoplysninger til brug for senere henvendelser fra dig. 

 

4. Cookies 

Jeg bruger ikke cookies på min hjemmeside. 

 

5. Samtykke 

Når du bruger min hjemmeside, indsamler og behandler jeg i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor. 

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor). 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil jeg stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre jeg er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. 

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket. 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som jeg tilbyder på min hjemmeside. 

 

6. Sikkerhed 

Jeg har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør jeg min bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet. 

 

7. Dine rettigheder 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som jeg behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. 

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. 

Hvis du beder om det, vil jeg slette de personoplysninger, som jeg har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre jeg kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig. 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor). 

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder jeg dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at jeg kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så jeg kan identificere dig og svare på din anmodning. Jeg vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned. 

Hvis du er uenig i den måde, som jeg behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som jeg behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal 1300 København K Telefon 33 19 32 00 e-mail dt@datatilsynet.dk 

 

8. Links til andre hjemmesider mv. 

Min hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Jeg er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker. 

 

9. Ændringer af privatlivspolitikken 

Jeg forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden. 

 

10. Kontakt 

Hvis du ønsker, at jeg opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som jeg har registreret om dig, eller hvis du har nogle spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor: 

Karina Søndergaard, Jeppe Schous Gade 11,1, 7500 Holstebro

Mail: karina@karinasoendergaard.dk 

Holstebro · maj 2018 

bottom of page